Postings index:


Op vorige pagina 11TT:
Frequenties-IoT-Gevoeligheid-Interferentie-IoT 2-Minder 2-Grenzen-IoT 3-Lyme-IoT 4-EU-IoT 5-IoT 6-IoT 7-Einde-Cuba-Burr-KPEMV en de Killer Beam-Radioactiviteit-IoT einde-Meten-Logica-Verleden-Killer Beam-Geldrolletjes-Vallen-NLS NB-IoT-OHRA-Jeugd-Biologische wapens-Geldrolletjes2-Monsanto-

Op vorige pagina 11UU
KPEMV- IoT einde-Logica-Verleden-Killer Beam-Geldrolletjes-NLS NB-IoT-OHRA-Jeugd-Biologische wapens-Geldrolletjes2-Monsanto-EEG in auto-America today-Killer Beam 2-Fracking-NSS & GMO-America 5G-NL 5G-Oproep Charmio-Dreamhealer-Magneetvelden-Dom, dommer-Signaal sterkte-Brom-Stomme meter-6G-Afschermen??-Proefje-RNA-04-02-2018 Proefje

Vandaag nog maar eens een klein proefje gedaan.
Binnen in onze flat bloeddruk gemeten: 143.

Met de bloeddukmeter nog om de pols naar buiten naast de voordeur gaan staan en nog eens gemeten: 181.

Terug binnen: 154.

Tja, wat kan daar nu een verklaring voor zijn?
Zou de buitenlucht aan onze voordeur zo slecht zijn?
Zouden de buren spruitjes hebben gegeten?
Zou er buiten een onzichtbare UFO zijn, die mijn bloeddrukmeter van slag maakt?
Zouden mijn hersengolven de bloeddrukmeter kunnen beinvloeden?

Of is het toch inderdaad die colère *Killer Beam*, wat niemand wil geloven, waar al die *protestanten* in Utrecht over zwijgen?
In de lift hoorden we ook buren praten over *duizeligheid*.
Dat worden dan weer de volgenden die opeens plotseling naar het ziekenhuis moeten, en waarvan even later de flat vrijkomt. Zo zijn er al een aantal flats vrijgekomen. Allemaal sinds Juli 2017.

Natuurlijk ben ik stapelgek, en weet ik na al die jaren nog niet hoe ik mijn bloeddruk dien te meten. Uiteraard is zo'n *KillerBeam* flauwekul, en kan het niet zo zijn, dat zo'n uiterst lage stralingswaarde van die drie zenders tesamen zo'n ravage aan kunnen richten.

Agentschap Telecom overweegt het Antennebureau op te heffen, zodat niemand straks meer weet waar we het over hebben, of waar het nog te vinden is.


02-02-2017 6G

Er zijn personen/groepjes die als evangelisten hun betoog houden in Utrecht tijdens de Nationale Gezondheidsbeurs.
Met als motto *Eerlijk over Straling* voeren de organisaties Stichting EHS, Stop-Overdosis-Straling, Stop UMTS, Verminder-Electrosmog, de CPLD vereniging, Stralingsbewust Zuid-Kennemerland en Zeeuws Platform Stralingsrisico een gezamenlijke campagne.

Eerlijk?
Dat valt te betwijfelen.
Men kakelt als een kip zonder kop.
Men wil alweer een petitie, nu tegen 5G.
De vrees voor 5G is gebaseerd op onderbuikgevoelens, want niemand weet hoe de signalen van 5G er uitzien, en officieel is men nog steeds aan het schaven van een 5G norm.
5G is nog helemaal niet in bedrijf. Men verwacht eerst in 2020.
5G wordt geacht te functioneren in het hogere GHz frequentiesegment, en wel voor nog snellere datacommunicatie.
De kakelende kippen in Utrecht denken ook dat NB-IoT ook tot 5G behoort, hetgeen een misvatting is.

NB-IoT is een langzaam signaal in de 950MHz frequentieband, tesamen met LTE900 en UMTS900, die beiden wel snel zijn.
Lage bandbreedte. Apparaten sturen soms maar een paar byte aan data per dag. Slimme parkeermeters bijvoorbeeld sturen alleen een bericht als er een plek vrijkomt. Bij dergelijke toepassingen is er geen noodzaak voor voice-ondersteuning of dubbele datatransmissie.
Een lange levensduur. Veel apparaten, zoals sensoren die de grondkwaliteit meten in de landbouw, bevinden zich niet in de buurt van een stroomvoorziening. Batterijen moeten het de hele levensduur van het apparaat uithouden, tot wel tien jaar of meer.
Dat is geheel anders bij telecommunicatie bij mobieltjes.

Het is dus onzinnig om nu al tegen 5G te gaan protesteren, net zoals het onzinnig is nu al te gaan protesteren tegen het komende 6G, de opvolger van 5G.

Tja, en wat moet je met *Verminder elektrosmog* of *Stop-Overdosis-Straling*?
De kreet *Verminder* is geheel vrijblijvend en geen van die betweters heeft aangegeven tot hoever verminderd dient te worden.
Tot voor kort kon men nog aangeven vanaf welke stralingsdichtheid in µW/m² of V/m men hoogfrequente straling als gevaarlijk kon classificeren. Dat is nu voorbij. Definitief.
Meetcursussenn hebben derhalve totaal geen zin meer.

20 jaar lang heb ik vele elektrosmog bronnen ervaren, maar nooit ergens last van ondervonden.
Totdat de *Killer Beam* van T-Mobile in Juli 2017 in gebruik genomen werd.
Vodafone mag dan stellen dat bij hun geen interferenties optreden, maar dat is bij T-Mobile wel degelijk het geval.
Op één mast staan drie verschillende zenders, 950MHz, 954,703MHz en 957,4MHz die wel degelijk een verwoestende werking op het lichaam uitoefenen. Zeer opmerkelijk voor mij als meetdeskundige, is het feit dat de stralingsdichtheid van deze drie zenders tesamen, RMS gemeten, slechts 1-14 µW/m² bedraagt.
Dat zet de hele meetdiscussie op zijn kop.

Eensgezind en eensluidend predikt men dat het allemaal heel erg is.
Verder dan kreten als *elektrosmog vermijden* en *wat afschermen* komt men echter niet.
Opvallend daarbij is, dat niemand een werkende oplossing aanbiedt,
Niemand die zelfs maar naar mijn 30 puntenplan wijst, of er vragen over stelt.

 

10-03-2018 6G (2)

Op 02-02-2018 had ik het gekscherend over 6G, terwijl alle protestgroepjes nog aan het janken zijn over 5G, wat er nog helemaal niet is, blijkt nu dat men in China bezig is met de ontwikkeling van inderdaad 6G.

Miao Wei, Minister of Industry and Information Technology, has announced the beginning of research into the next-generation of mobile communications networks, 6G, on the sidelines of the 13th National People's Congress. He noted that the start of the research is closely tied to the constant broadening and development of the "Internet of Things."

Miao Wei is adamant that the use of driverless cars will be significant in the future, as well as the overall digitalization of life. According to the minister, in order to properly function, such devices will have to actively communicate with each other and thus will require faster networks, capable of transferring massive amounts of data in the future.

https://sptnkne.ws/gVZe

----- 5G

De Australiers zijn van plan het eerste 5G Internet op te zetten, dat 20 keer sneller zou zijn dan het huidige.

Australians set to get world first 5G internet - with speeds up to TWENTY TIMES faster than taxpayer-funded National Broadband Network
Telstra has confirmed it will begin rolling out 5G mobile internet network in 2019
Next-generation technology has download speeds that are faster than NBN
Telco giant made the announcement at Mobile World Congress in Barcelona
It says its new mobile internet will be 20 times more efficient than $49b NBN

https://tinyurl.com/ybym8swh

 

03-02-2018 Afschermen???

Net als de hoogte van de stralingsdichtheid staat nu ook het credo van *afschermen* nu ook onder druk, volgens een nieuwe studie.

Groundbreaking Study Shows Shielding EMF Improves Autoimmune Disease

https://tinyurl.com/yb5eduwe

A research group headed by Lushinov, for example, found that repeated exposures to low-level non-ionizing electromagnetic radiation impaired the immune response in mice, negatively influencing immunogenesis, or the ability of the immune response to respond to an immune-provocating antigenic substance.

According to researchers Marshall and Heil, "It seems likely that signals a million times lower than those currently being used in research may be sufficient to elicit a tangible change in human biology"

Alarmingly, the patterns observed in human electroencephalograms (EEG) was altered by wave amplitudes as low as -100 dBm. Bise was able to induce an immediate frontal headache at a level of -60 dBm. Unfortunately, barring use of a Faraday cage, these experiments are impossible to replicate since electrosmog background levels in cities are now 100,000 times stronger at -50 dBm.

Silver-Threaded EMF-Blocking Caps Improve Autoimmune Disease

In a recent case series, patients wore shielding clothing and tenting consisting of silver-coated polyester threads interspersed with bamboo fibers that were partially capable of blocking penetration of microwave electrosmog. Due to anecdotal testimonies of improvement, researchers decided to distribute standardized garments that would shield the brain and brain stem in order to systematically analyze the results.

In this study, 64 patients with assorted autoimmune diagnoses such as systemic lupus erythematosus (SLE), rheumatoid arthritis (RA), multiple sclerosis (MS), Sjogren's syndrome, and celiac disease, many of whom were disabled and house-bound, were recruited. Subjects wore the silver-threaded cap for four hours at night and for four hours during the day, and patient-reported outcomes were collected. Impressively, 90% of patients indicated a "definite" or "strong" change in their symptomatology, which is at variance with the 3% of the population that is estimated to be sensitive to electrosmog.

Enfin, het is een lang artikel.

 

15-02-2018 RNA

Leven na de dood?
Ja, dat schijnt mogelijk te zijn.

Cells in the body continue to function for a period after death, new research claims, with some genes even becoming more active when an individual shuffles off this mortal coil.

Human genes and their activity are defined by two types of code, DNA and RNA. Essentially, DNA is a set of instructions, while RNA reads the instructions and translates them into actions and bodily functions. This new study has found that RNA continues to transcribe the DNA's instructions even after the moment of death.
"There is a reaction by the cells to the death of the individual. We see some pathways, some genes, that are activated and this means that sometime after death there is still some activity at the level of transcription," study lead researcher Roderic Guigó told the BBC.

DNA bevat een aantal instructies, terwijl het RNA die instructies leest en ze vertaalt in acties en lichaamsfuncties.

https://on.rt.com/8z4h

 

24-02-2018 Nanodrops

Newly invented eyedrops could replace glasses altogether

A revolutionary eyedrop invention from a team of Israeli ophthalmologists has been found to heal damaged corneas and improve the vision of pigs. Clinical trials for humans are expected to begin later this year.
The recently patented 'nanodrops' developed by a team at Shaare Zedek Medical Center and Bar-Ilan University's Institute of Nanotechnology and Advanced Materials improved both short-sightedness and long-sightedness in tests on pigs.

Prospective patients would use a smartphone app to scan the eyes, measure their refraction, create a laser pattern, and then apply a "laser corneal stamping" of an optical pattern onto the corneal surface of their eyes. While the synthetic nanoparticle solution has been found to correct vision problems, the doctor did not specify exactly how often the drops would have to be applied in order to replace glasses entirely.

Kijk, dat is nu een positief bericht.

https://on.rt.com/8zun
Ons aller Ollongren zal wel knarsentanden, omdat zulks weer een bericht van die *foeilijke Russen* afkomstig is. Iets bwaar je in onze vaderlandse pers niets over leest.

 

24-02-2018 Killer beam slot

Ik heb hier verscheidene malen geschreven wat ik heb geconstateerd omtrent de nieuwe *Killer beam*, met haar angstaanjagende effecten op onze gezondheid.

Typerend daarbij is dat de *straling* slechts 1µW/m² bedraagt.
Dat is beduidend lager dan de honderden/duizenden µW/m² waar nromaal over gesproken wordt, en waar wij totaal geen last van ondervinden, maar van deze
*Killer Beam* wel degelijk.
Wij hebben dat nu onder de knie met speciale genomen maatregelen.

Niet alleen heb ik er over geschreven op mijn website, maar ik heb ook enkele *spraakmakende groepjes* hierover geinformeerd, en tevens de vraag gesteld hoeveel elektrosmog zij nu *minder* wensen.

Typerend is, dat er geen enkele reactie of vraag is gekomen.
Daar er kennelijk geen enkele interesse is, welke maatregelen er nu precies genomen zouden kunnen worden, heb ik besloten er nu maar het zwijgen toe te doen, en geen informatie meer te verstrekken.

Als bij *zullie* ook omwonenden bij bosjes de pijp uit gaan, zoals bij ons, kan men dat zichzelf verwijten.

 

01-03-2018 Sterfgevallen

Een trouwe lezeres berichtte mij:
Hier zijn vooral mensen die net de griep hebben gehad en daarna klachten krijgen.
2 Kennissen kregen heel hoge bloeddruk. Een ervan kreeg er nierfalen bij en een beroerte en in het ziekenhuis snapten zij er niets van. Zou het te maken kunnen hebben met de griepprik ?.

De reden is dat hun immuunsysteem door de griepprik verzwakt is, waardoor ze gevoeliger zijn geworden voor de *Killer Beam*.

De Telegraaf bericht vandaag :
DEN HAAG - Het aantal sterfgevallen is vorige week opgelopen tot 3622, het hoogste aantal overledenen in één week deze winter. Volgens statistiekbureau CBS overleden sinds eind oktober vorig jaar wekelijks meer mensen vergeleken met de winters van de afgelopen zeven jaar.

De hogere sterftecijfers hangen samen met het koude winterweer en de griepepidemie die Nederland al elf weken in zijn greep houdt. Mede daardoor liggen veel Nederlandse ziekenhuizen al weken overvol met grieppatiënten. Volgens gezondheidsorganisatie Nivel kregen relatief veel ouderen een longontsteking.

Meer oudere mensen dood
Deze winter gingen er dan ook veel meer oudere mensen dood. Het aantal sterfgevallen onder 80-plussers lag in de eerste zeven weken van dit jaar ruim een kwart (26 procent) hoger dan in een gemiddelde week in 2017. Ook onder 65- tot 80-jarigen lag het aantal sterfgevallen hoger (12 procent).


Nu.nl meldt:
Het aantal overleden personen per week is in de afgelopen winter verder gestegen ten opzichte van de winters in voorgaande jaren. Met name het aantal sterfgevallen onder ouderen ligt deze winter hoger dan normaal.
Het aantal 80-plussers dat in de eerste zeven weken van 2018 stierf kwam uit op 2.028. In 2017 was dit aantal in dezelfde periode nog 1.612, meldt het CBS op basis van het voorlopige aantal sterfgevallen.

Ook het totaal aantal sterfgevallen was deze winter hoger dan in 2017 en de jaren daarvoor. Gemiddeld stierven er in de winters tussen 2011 en 2016 ruim 3.000 mensen per week. In de afgelopen winter kwam dit aantal uit op ruim 3.600.

In de week van 12 tot 18 februari stierven er zelfs 3.622 personen. Dit is het hoogste aantal overledenen in één week deze winter.

Normaal gesproken is in deze periode in het jaar juist sprake van een daling van het aantal sterfgevallen, maar dit jaar is er in de laatste weken van deze winter juist een stijging te zien.

Mogelijk houdt de stijging verband met de huidige griepepidemie, die afgelopen week volgens het NIVEL de tiende week inging. Vooral ouderen kregen bijvoorbeeld relatief vaak te maken met een longontsteking.

Maar ja, niemand wil een van de werkelijke redenen weten.

Vanuit Australië had men mij om een artikel gevraagd.
Dat heeft men in hun nieuwsbrief opgenomen:

https://tinyurl.com/ybhb7ede

Een spectrumanalyse staat hier:

http://www.milieuziektes.nl/Pictures/NB-IoT2.jpg

 

25-01-2018 *Stomme* meter

Een buurman boven ons had aan koppelingen van zijn stadsverwarming zitten draaien, waardoor er een enorme wateroverlast in de meterkasten en daaronder ontstond.
De zekeringkast moest bij ons vervangen worden en ook onze analoge electriciteitsmeter moest ook vervangen worden.
Na wat getrouwtrek heeft men vervolgens een simpele digitale meter geplaatst.
Die zendt niet, maar heeft eenmaal per jaar een slimme bewoner nodig, die de meterstanden doorgeeft aan Enexis. Je krijgt toch maar een keer per jaar een afrekening
In plaats van een mechanisch telwerk heeft deze een digitaal display, die dus *doofstom* is.
Er is dus wel degelijk een goed alternatief voor de zg. *slimme meter*.

 

07-01-2018 Brom

Er zijn nogal wat personen die lichamelijke klachten ervaren, speciaal de laatste tijd, en speciaal van bromtonen.

Men laat metingen verrichten, die echter niets opleveren. Gemeentelijke instanties geven ook niet thuis. Dat is logisch, want er valt weinig te meten.
Toch is die *Killer beam* er wel degelijk.


1. Op deze screendump is een meting met een spectrum analyser te zien van LTE900, NB-IoT en UMTS900 tesamen.
De totale *Leistungsflussdichte* van de drie zenders tesamen bedraagt 966 nW/m², ofwel nog geen 1 µW/m², RMS gemeten, belachelijk laag. Wel is er eens een maximum van alle drie de zenders van 14 µW/m² gemete, ook bijzonder laag.
Stralings metingen hebben derhalve weinig zin.

2. Bromtonen *horen* is een fenomeen, waarbij er geen echt *geluid* aanwezig is, maar dat door veel elektrosensitieven wel degelijk wordt *waargenomen*, evenals sissen, knetteren, etc..
Dit is een bekend verschijnsel bij hoogfrequente straling, waarbij gevoeligen wel wat *horen* maar anderen niet. De beenderen en zenuwen in het lichaam vertalen de *straling* als *geluid*. De NASA heeft voor de USA defensie proeven gedaan, waarbij men proefpersonen blootstelde aan frequenties zoals gebruikelijk bij mobiele telefonie. Men ervoer geluiden, niet alleen in het hoofd, maar ook achter het hoofd.
Het heeft derhalve weinig zin om geluidsmetingen te laten doen.

3. Zoals Boyden met zijn proeven op muizen aantoonde, (zie 08-10-2017) kunnen er bij meerdere hoogfrequente zenders, waarvan de frequenties slechts weinig van elkaar verschillen, zorgen voor ongewenste interferenties, met als resultante een zeer laagfrequente component, de *bromtoon*.

4. In theorie kan men frequenties van 950MHz, 954,703MHz en 957,3MHz vredig naast elkaar laten bestaan, de praktijk leert wat geheel anders.
Heel typisch dat sinds Juli 2017 er al een aantal personen plotselong hersenbloedingen (met dodelijke afloop), verhoogde bloeddruk en vreemde valpartijen hebben ervaren.

5. Dat Rutte III met gristelijke aanhang dat allemaal tolereert, als zijnde een nieuwe policy, is een grove schande. Het lijkt een manier om het pensioenstelsel veilig te stellen.
Het ziet er als een echt nieuw wapen uit. Is bijna niet te detecteren, en maakt gehakt van diegenen met een verzwakt immuun systeem.
Veel ouderen, elektrosensitieven, personen met MCS, met Lyme Disease, met CFS, etc..

6. Feit is dus, dat normale metingen weinig resultaat zullen geven omtrent e transversale golven.
Normale elektrosmog bevat daarbij ook longitudinale golven (waarvan de technici niets willen weten). De *Killer Beam* daarentegen bevat daarnaast ook nog eens *magnetische longitudinale golven*, zg. MLW, en die vereisen een speciale aanpak.

PS. Wij hadden jarenlang een groot aantal zenders om ons heen, zonder ergens ook maar de geringste hinder van te ervaren, totdat de NB-IoT in gebruik genomen werd.
Het was NIET *een druppel die de emmer deed overlopen*, maar ineens een ijskoude douche.

 

28-12-2017 Signaal sterkte

Het is een misvatting dat men denkt dat de sterkte van een elektrosmog signaal bepalend is voor de biologische impact op het lichaam.
Ook spelen hoge tot zeer hoge frequenties hierbij helemaal geen rol.

Dat klinkt paradoxaal, maar is gebleken in de praktijk.
Juist in de praktijk zijn geheel andere feiten naar voren gekomen. Ik noem er hier twee:

1. Tijdens een wandeling *voelt* een elektrosensitieve persoon een *zware* DECT, maar heeft daar geen enkele problemen bij.
Een eind verder bezorgt een hele *lichte* DECT juist wel degelijk problemen.
De volgende dag wordt dezelfde wandeling gemaakt, maar nu in omgekeerd richting.
De hele *lichte* DECT veroorzaakt weer problemen, terwijl de *zware* DECT weliswaar nog *gevoeld* wordt maar totaal geen biologische effecten veroorzaakt.

2. Na 20 jaar ben ikzelf echt wel aan allerlei en vele elektrosmog bronnen blootgesteld geweest, en nergens enige hinder van ondervonden.
Totdat ik geconfronteerd werd met de heilige drie-eenheid van T-Mobile, die het presteerde om drie geheel verschillende mobiele zenders op één enkele mast te plaatsen, LTE900,
NB-IoT en UMTS900, met frequenties van respectievelijk 950, 954,703 en 957,4 MHz.
Daardoor ontstonden interferenties.

Opmerkelijk is, dat er zware biologische efecten optraden, bij 1.) bij uiterst lichte *straling* en bij 2.) ook bij lichte *stralings hoeveelheden*.

Bij 2.) met een breedbandmeter slechts een 30 µW/m². En zelfs nog nadat de*straling* was gereduceerd tot 5 µW/m² waren er nog biologische effecten.
Een *normale* straling van GSM900, UMTS2150 van ca. 1000 µW/m² hadden geen enkel effect, maar nu die *speciale 5 µW/m² wel degelijk.
De optredende effecten had ik al eerder hier vermeld.

De SBM kan hier geen verklaring voor geven.

Dan is er maar één verklaring:

En dat zijn *longitudinale golven*.
Normale zendmasten veroorzaken longitudinale golven, of wel Hyperschall, terwijl T-Mobile nu erbij nog eens magnetische longitidinale golven, ofwel MLW, afstraalt.

Het spectrum van longitudinale golven is bepalend voor de eigenschappen.
Enfin, er staat een heel hoofdstuk over longitudinale golven op mijn website.

Er wordt ook heel wat gespeculeerd over 5G, omdat die hoge frequenties zou gebruiken.
Welnu, voor die hoge frequenties ben ik helemaal niet bang. Maar wel omtrent de lage frequenties die men evenueel aan de hoge draaggolf zou kunnen gaan toevoegen.
(Hoe hoger de draaggolf, hoe slechter de penetratiegraad!)

Neem bijvoorbeeld GSM900. Die heeft een draaggolf van 900 MHz, die weinig effect ressorteert. Biologhische effecten ontstaan door de laagfrequente pulsrate van 217 Hz op het mobieltje, en 1733 Hz op het basisstation (zendmast).
Een basisstation van een DECT werkt met 1890 MHz, maar het gevaarlijke is de pulsrate van 100 Hz. En de pulsrate van een draadloos modem is 10 Hz.
Allemaal laagfrequent.

PS. Denk ook eens aan *gevoeligen* die beweren wat te voelen, terwijl de meters niets of nauwelijks iets aangeven.
Probeer eens een simpele afscherming zoals op Pagina600.html staat vermeld.Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws. www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

15 -02 -2018: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html en Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html enPagina11v.html en Pagina11w.html en Pagina11x.html en Pagina11AA.htm en Pagina11BB.html en Pagina11CC.html en Pagina11DD.html en Pagina11EE.html en Pagina11FF.html en Pagina11GG.html en Pagina11HH.html en Pagina11II.html en Pagina11KK.html en Pagina11LL.html en Pagina11MM.html en Pagina11NN.html en Pagina11PP.html
Pagina11QQ.html en Pagina11RR.htm en Pagina11SS.html en Pagina11TT.html


Het voorlaatste staat op Pagina11UU.html

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Kontakt | Personen meten |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)